Rejsmeddinhund.dk

Landeinfo

There are no translations available.

Mange lande har udarbejdet specialregler, når det gælder hunde. Nogle regler afviger fra de regler, vi i Danmark kender fra Hundeloven. Det er altid en god ide, at checke for specialregler, inden man tager sin hund med ud at rejse. Er der f.eks. regler vedr. transporten, skal hunden være i bur eller have sele på under kørslen? Er der specialregler for løsgående hunde, mundkurve, selelængder o.lign.? Bør man sørge for forebyggende behandlinger/kure inden afrejsen? 

I Landeinfo finder du nogle af de specialregler, der gælder i de forskellige lande.

Italien:
Af Charlotte Sylvestersen fra www.italy.dk
Fra den 1. april 2009 skal hunde i byområder føres i en snor, der er maks. 1,5 m lang, og man må ikke bruge disse her "træk-og-slip-hundeliner" (flex-liner) samt at man skal have mundkurv med sig.
Man bør dog også være opmærksom på, at i nogle byer kræves der, at mundkurven er på i centrum af byerne.
Nogle parker er totalt forbudt for hunde - f.eks. på arealer med legepladser til børn, mens mange byer efterhånden har indhegnede hundeparker, hvor hundene må gå løs - vi har f.eks. over 200 af disse hundeparker i Milano.
Italien er desværre ret emsig, hvad hunde på stranden angår - det er stort set forbudt, også f.eks. på de campingpladser, hvor hund er tilladt. Der er heldigvis en del campingpladser, hvor man godt må have hunde med, og man kan altid se, om hunden må komme med ved at tjekke prislisten - man betaler normalt mellem 3 og 6 euro om dagen for hunden.
Meget vigtigt for danskere er at huske, at hunden ikke kan klare blot ganske få minutter i en solvarm bil - så man efterlader ALDRIG hunden i bilen.
Man binder heller ikke sin hund til et træ på rastepladsen og går selv ind i Autogrillen og spiser, som vi oplevede med en spansk turist sidste år. Da vi så den efterladte hund ringede vi straks til politiet, og udover skideballen fra os og betjentene fik turisten også en bøde for at have efterladt hunden uden opsyn.  Vi troede jo, at hunden var blevet efterladt på stedet.
NB! Hunden bør også beskyttes mod hjerteorm ved rejse til Italien.

Norge:
I Norge gælder samme regler som i Danmark vedr. transport i bilen. Der er pt. ingen regler om fastspændelse eller bur - men hunden skal være sikret forsvarligt, og ikke til gene for køreren. På Tryggtrafikk kan du holde dig opdateret.
Det er Mattilsynet (Fødevarestyrelsen) i Norge, der informerer om reglerne for indførsel af hunde til Norge.
Nyttige Links:
www.tryggtrafikk.no
www.mattilsynet.no
 
Schweiz:
Schweiz er som Storbritannien, Frankrig og Tyskland generelt et hundevenligt land at rejse i. Hunde er velkomne langt de fleste steder. Ifølge My Switzerland kræver visse kantoner, at nogle hunderacer, der er kategoriseret som "farlige" (bl.a. Rottweiler og Dobermann og muskelhunde) skal bære mundkurv på offentlige steder. Ved transport i bil skal store hund separeres fra chaufføren og passagererne med et gitter. Dette for at forhindre, at hunden ved et sammenstød ryger igennem bilen og forårsager skade. Inden besøget i Schweiz kan du, for at være helt opdateret på transportregler, regler for mundkurve mv. evt. kontakte The Federal Veterinary Office, der tager sig af området.
Nyttige links:
www.bvet.admin.ch

www.myswitzerland.com


Sverige:
Der er ingen regler pt. for at hunde skal være fastspændt under kørslen - blot forsvarligt anbragt (som i Danmark). Du kan holde dig opdateret om disse regler ændres på Transportstyrelsens hjemmeside.
Som i Danmark er der regler for hunde på strandene. Det er typisk lokalregler - ingen landsdækkende. Så undersøg nærmere, når I besøger en svensk strand. På Naturvårdsverkets hjemmeside kan du læse mere om strandene - bl.a. også de perioder, hvor hunden må være løs på stranden.
Nyttige links:
www.transportstyrelsen.se
www.naturvardsverket.se
www.polisen.se

 

 
Danish(DK)English (United Kingdom)
gratis periode ophører den 1/6 2009
sat på den 5. Maj 2009
sat på den 14 maj 2009 udløber 14- juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 15 september 2010

Ikke alle hunde har det så godt som vores! Støt: