Rejsmeddinhund.dk

Rejse til UK & SE

There are no translations available.

Rejse til Storbritannien, Sverige, Irland og Malta

For bare få år siden skulle hunde i seks måneders karantæne, hvis man skulle have dem med ind i Storbritannien og Sverige. Sådan er det heldigvis ikke længere. Og fra januar 2012 er reglerne blevet yderligere lempet.

 

Storbritannien

Fra 1. januar 2012 skal hunde, der skal med til UK, opfylde disse krav:

• Gyldig id-mærkning
• Gyldig rabiesvaccination
• EU Kæledyrspas
• Hunde skal behandles mod Rævens bændelorm i overensstemmelse med EU's nye regler herfor - spørg jeres dyrlæge
• OBS - Dyret skal indføres til UK via et godkendt rute
Se mere på DEFRA's hjemmeside.

Hvis du rejser med mere end 5 hunde, skal du desuden være opmærksom på, at der er supplerende krav, se mere herom på Fødevarestyrlesen hjemmeside.

Kontakt
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR
United Kingdom

Website: www.defra.gov.uk/pets
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tlf.: +44 (0)870 241 1710 

Kilde: Fødevarestyrelsen

Sverige
Fra 1. januar 2012 gælder følgende for indførsel til Sverige
Kravet om rabiesantistoftitertest og ormekur falder bort fra 1. januar 2012. Det vil sige, at danske hunde, som skal til Sverige fra 1. januar 2012, skal leve op til følgende:

• Gyldig id-mærkning
• Gyldig rabiesvaccination - Obs, vær opmærksom på, at svenskerne kun accepterer dyr, som tidligst er vaccineret mod rabies, når de er 3 måneder gamle, og de kan først indføres, når der er gået 21 dage efter den første vaccination.
• EU Kæledyrspas
• Indførslen skal anmeldes til de svenske toldmyndigheder umiddelbart efter indførslen.
Hvis du rejser med mere end 5 hunde, skal du desuden være opmærksom på, at der er supplerende krav. Se Fødevarestyrelsens hjemmeside herom.

Indførsel af hunde under tre måneder
Den, som måtte købe en hvalp i Danmark, og som vil indføre den til Sverige (uden rabiesvaccination) skal søge om dispensation hertil hos Jordbruksverket.

På Jordbruksverkets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan man søger om dispensation.
Kontakt
Jordbruksverket
Avdelingen för djurskydd och hälsa
S-551 82 Jönköping
Sverige
Tlf: 0046 3615 5000
Fax: 0046 3615 0818
E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Girokonto: 955799-2
Besøg Jordbruksverkets hjemmeside

Kilde Fødevarestyrelsen 

Til og fra Bornholm i transit via Sverige

Fra 1. januar 2012 ophører de særlige transitregler. Det betyder, at dyr ved rejser til og fra Bornholm i transit via Sverige skal leve op til de almindelige indførselsregler til Sverige.

Der har indtil udgangen af 2011 været særlige krav ved rejse med hund til Bornholm i transit via Sverige, hvis du rejste fra Sjælland ind i Sverige.
Men fra 1. januar 2012 ophørte den lovgivningsmæssige mulighed de svenske myndigheder havde for at opstille særlige transitregler ved rejser til og fra Bornholm ophæves med udgangen af 2011. Det betyder praktisk, at hunde, der rejser i transit via Sverige til og fra Bornholm, skal leve op til de indførselskrav, som gælder ved indførsel til Sverige.

Norge 

Krav fra 1. januar 2012 for indførsel af danske hunde til Norge

 

  • Dyret og den nødvendige dokumentation skal uopfordret forevises de norske toldmyndigheder for kontrol.
  • Dyret skal være ledsaget af et Selskabsdyrspas.
  • Det skal være gyldigt id-mærket og gyldigt rabiesvaccineret.
  • Hunden skal være behandlet mod bændelorm - Echinococcus multilocularis - med et godkendt præparat (for eksempel praziquantel eller epsiprantel) i løbet af de sidste 10 dage før indførsel. Denne behandlingen skal gentages i løbet af de første 7 dage efter indførsel til Norge.
  • Vær opmærksom på, at Norge senere i løbet af 2012, vil følge de nye EU krav til ormekursbehandling, men ikke fra 1. januar 2012. Derfor skal hunden være behandlet.
  • Dokumentation for udført ormekur, skal dokumenteres af en dyrlæge.

OBS: De norske krav for indførsel af uvaccinerede hvalpe ændres ikke.

For flere informationer henvises til Mattilsynets hjemmeside.

Hvis du rejser med mere end 5 hunde, skal du desuden være opmærksom på, at der er supplerende krav. Se mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Kontakt
Har du spørgsmål til de norske regler, kan du kontakte de norske veterinærmyndigheder:

Mattilsynet
Postboks 383
N-2381 Brumunddal
Norge
Tlf.: 00 47 06040

Kilde: Fødevarestyrelsen 

Rejse fra Danmark til tredjelande (ved tredjelande forstås lande udenfor EU)
Det er de veterinære myndigheder i tredjelandet, som fastsætter hvilke indførselskrav hunde skal leve op til. Kravene kan variere meget fra land til land. Enkelte lande kræver, at man først søger en importtilladelse, andre kræver at dyret sættes i karantæne, og andre igen har samme krav som i EU. Det er derfor en god ide, at du i rigtig god tid før din rejse undersøger, hvilke krav tredjelandet har.

Paskontrol
Ved de fleste grænseovergange i EU skal man hverken vise pas eller papirer – her gælder de åbne grænser for mennesker som for dyr. Dette gælder IKKE ved indrejse til Storbritannien og Sverige. I Storbritannien kan du kun rejse ind via særlige havne og lufthavne, og myndighederne er strikse med at undersøge, om alt er i orden.

Skal du til Storbritannien og vælger at tage Eurotunnel, skal du først hen til paskontrollen med hunden og dens papirer. En tolder vil her checke om vaccinationer mv. er i orden og bede dig om med et lille apparat at aflæse hundens chipnummer, som skal matche nummeret i passet. Er alt i orden får man en lap til bilens forrude, som fortæller at man kører med hund i bilen. Så kan man checke ind og tage til England.

I Sverige er det ikke altid, at toldkontoret er bemandet, så efter al det besvær, man har haft, med at gøre hunden Sverigesklar, er det lidt af en vittighed, at ingen i Sverige så gider se papirerne.
Er du i tvivl om noget, så kør hen til paskontrollen og spørg, om de vil se papirerne.

Nyttige Links:
Fødevarestyrelsen: www.foedevarestyrelsen.dk
Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se
Den Danske Dyrlægeforening: www.ddd.dk

 

 

 
Danish(DK)English (United Kingdom)
gratis periode ophører den 1/6 2009
sat på den 5. Maj 2009
sat på den 14 maj 2009 udløber 14- juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 15 september 2010

Ikke alle hunde har det så godt som vores! Støt: